پشتو | English

دوشنبه 01 اسد 1403  |  22 جولای 2024  |  15 محرم 1446

Logo image

در بارۀ ما

موسسه نشراتی صبا:

موسسه نشراتی صبا فعالیت خود را در سال 1997 با چاپ ماهنامه‌ صبا آغاز کرد که بعدها رادیو نوا، تلویزیون سبا، بخش تولیدی گندهارا بر بخش چاپی علاوه گردید. این موسسه یک سازمان غیر انتفاعی و غیر حکومتی‌ست که هدف اصلی آن ارایه خدمات متوازن و بدون تبعیض به تمام شهروندان افغانستان می‌باشد. این نهاد اهداف تجاری نداشته و عوایدی که از طریق اجرای پروژه‌ها، تولید مواد نشراتی و اعلانات بدست می‌آید صرف مصارف و توسعه سازمان می‌گردد. با این حساب موسسه نشراتی صبا یک نهاد خدمات عامه است که هدف اصلی آن خدمت به مردم از طریق ارائه نشرات متوازن، فراگیر و ملی میباشد، که شامل برنامه های آموزشی، دینی، معلوماتی، فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و تفریحی‌ست.

آرمان:

مؤسسه نشراتی صبا نهادی است فرهنگی، اجتماعی و غیرانتفاعی، مقصد وجودی این سازمان کمک به انکشاف جامعه افغانی از طریق بلند بردن سطح آگاهی، دانش ومعلومات شهروندان به منظور زدودن فاصله بین گروه‌های اجتماعی و طبقات جامعه و بالنتیجه فراهم آوردن فضای همبستگی صلح و ثبات پایدار و نهایتآ رسیدن به جامعه‌یی آگاه، عاری از فساد، تبعیض، خشونت و فقر.
تعمیم احترام به اصل عدم تبعیض، بلند بردن تقاضا برای عدالت، شفافیت و حسابدهی از جانب شهروندان با استفاده از روش‌های صلح آمیز، مثبت و تکمیل کننده در تطابق کامل با اصول مردم محور و مدنی.
سعی مداوم برای کاهش محرومیت اعضای جامعه بر اساس جنس، قومیت، مذهب، اختلافات لسانی و قبیلوی در سراسر کشور.
سعی در بالا بردن سطح آگاهی عمومی و زمینه‌سازی برای عدالت اجتماعی با حفظ ارزش‌های والای دینی، اجتماعی و کلتوری که دارای اهمیت خاص و ممد جریان بازسازی فرهنگی کشور از صدمه جنگ در افغانستان می‌باشد.
احیاء و حفظ هنرها و صنعت‌های تاریخی و سنتی منحیث بخشی از ارزش‌های اجتماعی و عوامل مفید و مثبت به ارث مانده از گذشته‌گان و راه نمایی برای نسل‌های آینده در کشور.
مؤسسه نشراتی صبا در راستای نیل به اهداف خویش بصورت پایه‌دار و مداوم حداکثر از مهارت های موجود، صاحبان دانش، افراد تربیه شده و نیروهای انسانی موجود در ساحه بحیث بخشی از تلاش خود در جلوگیری از فرار مغزها و تخصص ها از کشور استفاده می نماید.
مؤسسه نشراتی صبا ، در حالیکه آزادی و اقتدار خود را با قوت و جدیت تمام حفظ و پاسداری می نماید، در جستجوی دریافت مسادعدت های مالی و فنی از حمایت کنندگان فردی، سازمانها و حکومت‌ها برای تحقق مقاصد خویش می باشد.

تأسیس

موسسه نشراتی صبا که منبعد در این اساس نامه بنام مخفف (SMO) یاد میشود در سال 1384 ه ش تأسیس گردیده است.